روش اجرايي انجام کار در پروژه هاي طراحي

روش اجرايي انجام کار در پروژه هاي طراحي

مقدمه

در این بخش خلاصه ای از مراحل پروژه از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی، نحوه انجام مطالعات و چگونگی ایجاد یک پروژه در صنعت بیان شده است و در ادامه برای آشنایی مهندسانی که در زمینه طراحی پروژه های صنعتی فعالیت خواهند کرد، کلیاتی از چگونگی برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریتسیستم مدرک مهندسی و مفاهیم مرتبط با کنترل پروژه صحبت شده است. دانستن این مطالب برای مهندسانی که در زمینه طراحی تازه وارد بازار کار شده اند الزامی خواهد بود و مطمئناً با مطالعه این جزوه و با شناخت اصطلاحات، در عمل و اجرا با فرآیند بهتری مواجه خواهند کرد. همچنین در ادامه بحث به معرفی مدارک قابل تولید در بخش مهندسی برق پرداخته تا روند و فرآیندکلی طراحی تا اجرا در نگاه مهندسان شکل داده شود و با ایجاد ذهنیت صحیح از ساختار مدارک و مراحل تولیدی آن، راه برای شناخت طراحی مناسب و انجام صحیح و اصولی پروژه های صنعتی و راه ورود به بازار کار برای آنها فراهم آید.

عناوین این بخش عبارتند از:

مراحل طراحی

برنامه ریزی و کنترل پروژه (Project control)

سیستم مدیریت مدارک مهندسی

كنترل ارکان اساسی پروژه

تعیین آخرين نسخه هر مدرك

کنترل گردش اسناد پروژه

صدور ترانسمیتال (Transmittal)

کنترل بررسي و اظهار نظر روي مدارك

کنترل زمانبندی صدور مدارک

محاسبه پیشرفت مدارک مهندسی

گزارشات

انواع مدارک قابل تولید در مهندسی برق

تولید مدارک ارائه دهنده مشخصه های برقی (Specification)

تولید مدارک ارائه دهنده محاسبات سیستم های برقی (Calculation)

تولید مدرک لیست بارها (Load list) و کابل ها (Cable list )

تولید مدارک ارائه دهنده مطالعات شبکه (Study)

تولید مدارک ارائه دهنده جزئیات نصب (Installation detail)، سمبولها (Symbol )، نوت ها (General notes) و جدول بندی اطلاعات (Schedule )

تولید مدارک ارائه دهنده نقشه های تک خطی (Single line diagram) و شماتیک (Schematic )

تولید مدارک ارائه دهنده نقشه های جانمایی (layout)

تولید مدارک ارائه دهنده برگه های اطلاعاتی (Data sheet)

تولید مدارک ارائه دهنده برآوردهای خرید ((MTO (material take off) or BOM (bill of material)

تولید مدارک ارائه دهنده ارزیابی پیشنهادها ((TBE (technical bid evaluation)

تولید مدارک ارائه دهنده درخواست کالا ((MR (material requisition)

تولید مدارک ارائه دهنده بازرسی و تست (Inspection & test plan)

معرفی استانداردها و کدهای کاربردی در صنعت برق (Standards & codes)

حال به بررسی کامل موارد فوق خواهیم پرداخت.

مراحل طراحی

مطالعات توجیهی (Feasibility study):

هر پروژه قبل از سرمایه گذاری باید از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و یا به عبارت دیگر توجیه فنی یا اقتصادی داشته باشد از این رو کارفرما در مرحله اولیه و قبل از قرار داد اجرایی باید نسبت به سیاستهای سودآوری نسبت به سرمایه گذاری انجام شده در پروژه اطمینان حاصل نموده و سپس پروژه را در فاز مفهومی و پایه اجرایی نماید.

طراحی مفهومی (Conceptual design):

بعد از مطالعات توجیهی کارفرما باید طراحی مفهومی پروژه را آغاز نموده و تمامی ورودی ها، خروجی ها، ظرفیت ها و امکانات را بررسی نماید و ساختار کلی پروژه را برنامه ریزی کند.

طراحی پایه (Basic design):

در صورتیکه اطلاعات بدست آمده و ساختار کلی پروژه در مرحله طراحی مفهومی کافی نباشد و کارفرما نتواند وارد مرحله اجرایی و جزییات پروژه شود اقدام به طراحی پایه می نماید وبرآوردی کلی از فرآیند پروژه و تجهیزات نموده و در واقع طراحی مفهومی را بصورت جزیی تری مورد بررسی قرار می دهد. می توان گفت کارفرما در این مرحله  اسناد مناقصه (Tender)  شامل فرم های ارزیابی، برآورد هزینه پروژه و روش های انجام پروژه و …  را جهت شناسایی پیمانکار مناسب آماده نموده تا با درصد خطای کمتری وارد مرحله  طراحی تفصیلی و نهایی شود.

طراحی تفصیلی (Detail design):

این مرحله جز اصلی ترین مرحله طراحی می باشد وکارفرما بعد از برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار و مشاورکه از لحاظ اقتصادی و فنی و رزومه کاری بهترین شرایط را نسبت به رقبا داشته باشند نسبت به ادامه پروژه اقدام می نماید و شامل مراحل زیر می باشد:

بازنگري طراحی (Endorsement ): این مرحله بازنگري واصلاح مدارك طراحي پایه براساس نظرات اصلاحي دريافتي ازتيم كنترل فنی پروژه ويا بازگشتي از كارفرمامي باشدكه درگام اصلاح مدارك صورت مي گيرد و پیمانکار موظف است مدارک پایه را مطالعه نموده و نسبت به اصلاحات، کمبودها و اضافات در مدارک اظهار نظر کرده و بعد از تکمیل اطلاعات اولیه و تایید نظرات توسط کارفرمانسبت به آغاز طراحی تفصیلی اقدام نماید.

تكميل اطلاعات اوليه: همانطور که در بالا ذکر شد دريك  پروژه طراحي ممكن است اطلاعات اوليه دريافتي از كارفرما كفايت لازم را نداشته يادرصحت آنها شك وجود داشته باشد كه دراينصورت ميبايست اين اطلاعات به نحوي مانند بازديد از سايت، ارجاع به پروژه هاي مشابه، مطالعات ژئوتكنيكي تكميلي و … تكميل شود و يا آنكه كارفرما مسئوليت طراحي بعدي كه به دنبال اين اطلاعات انجام مي شود را بعهده بگيرد.

تولید مدارك خروجي یا تفصیلی طراحي: در این مرحله با توجه به برنامه ریزی پروژه و لیست مدارک تولید (در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت) تمامی دپارتمان ها نسبت به تولید مدارک شامل پيشنهاد فني و اقتصادي براي طرح، نقشه هاي اجرايي، دفترچه محاسبات،گزارشات توجيهي، روش اجرا و … باتوجه به سطح ومرحله طراحي اقدام می نمایند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه (Project control)

با توجه به تعریف پروژه، بعد از اینکه مرحله بازنگری برروی مدارک پایه تمام شد و به تایید کارفرمارسید ابتدا باید لیستی از کلیه مدارکی که قراراست در پروژه تولید شوند(MDR (master document register در سیستم ثبت شده و سپس با تعیین مشخصات هر مدرک و منابع مورد نیاز جهت انجام آن و زمان لازم، پروسه طراحی مهندسی آغاز می گردد. در این مرحله مهندسین کنترل پروژه  لیست تولیدی مدارکهر دپارتمان، تعداد نفر ساعت و بازه زمانی را از بخش مربوطه درخواست نموده و نسبت به جمع بندی کلیه مدارک پروژه توسط نرم افزارهای مدیریت و کنترل زمانبندی پروژه اقدام مینمایند و سپس لیست این مدارک را برای تایید به کارفرما ارسال خواهند کرد.محاسن استفاده از گروه مهندسین و نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه در بهبود شرایط پروژه در ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند و دانستن فرآیند و ارتباط با گروه کنترل پروژه برای مهندسین در زمینه طراحی الزامی است.

یکی از زیر مجموعه های بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه گروه (DCC (document control system می باشند که مسئولیت کنترل مدارک ورودی و خروجی و را برعهده خواهند داشت.

 جهت دریافت کامل مقاله فوق بر روی دانلود کلیک کنید.

دانلود