شرکت های داخلی (Domestic Companies)

معرفی شرکت های داخلی

شرکت های داخلی در زمینه های تابلو، کابل، دیزل، ترانسفورماتور و … در این قسمت معرفی می گردند. پارس تاسیس آمادگی لازم جهت معرفی شرکت های داخلی جهت فعالیت در صنعت برق را دارا می باشد. برای این منظور به آدرس info@parstasis.com ایمیل زده و درخواست خود را ارائه کنید.

با کلیک کردن بر روی شرکت مورد نظر خود (لوگوی مربوطه)، اطلاعات کاملی در مورد شرکت و محصولات آن بدست آورید.